OXHOLMS

Inspiration

Sådan motiverer du dine medarbejdere som leder

marts 22, 2021

  Appellér til følelserne Handlinger er ofte motiveret af hævn, jalousi, frygt, lidenskab, glæde og kærlighed. Fællesnævneren er følelser. Og de er magtfulde motivationsfaktorer. Ifølge Erick Barker gør man sjældent noget, man ikke føler for, og det er svært at modstå noget, man virkelig har lyst til. Det er sådan, hjernen er programmeret. Chip og […] Læs mere

Kender du den ønskede adfærd i din organisation?

juli 30, 2018

Du kan ikke lave adfærdsændringer uden at kende den ønskede adfærd   Vi tror, at forandringer handler om viden og vilje. Når vi så giver medarbejderne disse muligheder, hvorfor sker der så ikke en forandring? Svar: når vi vil forandre noget i organisationen er det vigtigt, at vi ved noget om de mennesker, som vi […] Læs mere

Kom i gang med Singletasking …fordi multitasking gør dig ikke hurtigere

marts 4, 2016

Vælg én opgave Find en opgave frem. Få fat i alt det, du skal bruge for at løse opgaven. Måske skal du printe, finde dokumenter eller telefonnumre frem. Du skal også bruge en notesblok og en kuglepen. Undgå forstyrrelser Sluk din telefon. Luk Outlook helt ned og hent en kop kaffe eller te. Luk døren […] Læs mere

Forandringsledelse – John P. Kotters 8 trin

januar 7, 2015

  Repræsenterer en strategi og struktureret tilgang til forandring gennem 8 trin. Fokus på hvad man gør og hvordan, sat i forhold til hvor langt man er med forandringen. En tjek-liste, så man allerede tidligt kan planlægge indsatser og forarbejde Inspiration til intervention, når forandringen går i stå               […] Læs mere

3 niveauer af modstand mod forandringsprocesser

januar 6, 2015

  Manglende forståelse (facts, data, ideen) Manglende information. Uenighed om selve ideen. Hele ideen/grundlaget kommunikeres ikke. ”Jeg forstår det ikke…!”   Emotionel reaktion mod forandringen Tab af magt, kontrol, status, privilegier. Tabe ansigt eller respekt. Orker ikke mere (for meget forandring). ”Jeg kan ikke lide det…!”   Manglende tillid til lederen Den personlige historie. Dét, […] Læs mere

Roller i forandringsledelse

januar 5, 2015

  Interessent: Er en del af forandringen. Skal kende til forandringerne i tide og skal have opmærksomhed fra de øvrige rolleindehavere   Sponsor: Igangsættende, vedvarende og gennemførende skal have: magt, ønske om forandringen, adgang til ressourcer, indflydelse i organisationen, offentligt engagement, indsigt i forandringens konsekvenser, vilje til at tage konsekvenser (kort sigt vs. Langt sigt)  […] Læs mere

Teorier omkring forandringer

januar 5, 2015

  Jeg har her lavet et lille overblik over teorier om forandringer, som jeg selv er inspireret af. Jeg mener, at forandringer er grundvilkår, som vi må lære at leve med og som kan optræde på mange forskellige planer i vores hverdag. Da forandringer tilmed har indflydelse på vores adfærd er jeg ekstra nysgerrig på […] Læs mere

Etos er ikke noget, man har, det er noget, man får

januar 3, 2015

  Aristoteles definerede dyderne som det, der koblede sig til logos, patos og etos: at være kompetent og vidende, at udvise moral og velvilje og forståelse for modtageren af sit budskab. Retorikkens fader, Cicero, talte om at tilpasse sin kommunikation til modtageren. Det er eksempelvis ikke at komme ind og være arrogant, men at skabe […] Læs mere

Har du prøvet en fejlcasting?

oktober 16, 2013

  Det koster dig dyrt i både tid og økonomi at ansætte den ”forkerte”…..men det kan også koste ansøgeren dyrt at blive ansat i en virksomhed, som ikke matcher ansøgers behov og kvalifikationer i jobbet.   For nyligt læste jeg en artikel, som hed ”virksomheder fejlcaster medarbejdere”. Artiklen handlede om, at hver fjerde nyansatte i […] Læs mere

God trivsel er en klar kommunikation og forventningsafstemning

maj 21, 2013

  Jeg hører ofte udtrykket: ”Jeg er ikke selv herre over, om jeg får en god eller dårlig dag”. Nogle gange gør det bare valget lidt sværere, når jeg ikke har fået forventningsafstemt med min leder, hvad der egentlig forventes af mig som medarbejder…..og dagen så ender med, at min leder syntes, jeg ikke udførte […] Læs mere