OXHOLMS

oxholm andersen

Mit navn er Lisbeth Oxholm Andersen

Uddannelsesmæssigt spreder jeg mig over en bred palette:

Jeg har i juni 17 afsluttet certificeringsuddannelsen som Arbejdslystkonsulent – herunder var der også et modul i teamledelse. Vidste du, at mening har fire gange så stor betydning for den samlede oplevelse af arbejdslyst, som eksempelvis oplevelsen af at være omgivet af gode kollegaer har? Vidste du, at ledere også er mennesker? Vidste du at seniorer er de mest motiverede?

Jeg har også i foråret 17 gennemgået kurset ELP (Effektiv Leder Proces), som handler om at kunne optimere og agere effektiv i sin organisation. Derudover har jeg været på E-stimate konference med titlen “Talentudvikling” i juni 2017

Jeg er uddannet som proceskonsulent fra Attractor….og har brugt denne uddannelse både i mit job som pædagogisk funktionsleder og i mit job som underviser hos COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) og nu også i mit virke som organisationsindvikler. I 2013 har jeg også afsluttet en masterclass i psykologi, så den vinkel er jeg også knivskarp på.

2013 var også året, hvor jeg tog Iværksætteruddannelsen hos IdeAkademiet og i 2014 var jeg med i et partnerprojekt omkring iværksætteri (IdeKlubben). 2014 var også året, hvor jeg var mødeleder hos Global Network, som er et salgs- og erhvervsnetværk, der  netværker hver 14. dag.

Tidligere er jeg uddannet som pædagog og har arbejdet både som institutionsleder i en 0-14 års institution og som områdeleder og pædagogisk funktionsleder på forvaltningsniveau.

Jeg har også en uddannelse som social- og sundhedshjælper med i bagagen….som jeg slet ikke ville have undværet, da jeg startede min pædagogiske karriere. Her har jeg erfaring fra både den udekørende hjemmepleje og fra plejecentre.

Lige efter HH blev jeg uddannet kontorassistent på den lokale ugeavis og bogtrykkeri samt jeg arbejdede hos en ejendomsmægler.

Gennem mit arbejdsliv har jeg vejledt og rådgivet og lavet procesorienteret arbejde….jeg var bare ikke lige klar over, at det var det, som jeg gjorde.

I min fritid er jeg engageret i netværk på både lokalt, nationalt og internationalt niveau

Jeg er bestyrelsesmedlem i Tønder Forsyning A/S, som forbrugervalgt (fra 2014 – )

Jeg er næstformand i bestyrelsen i Æ Synnejysk forening, hvor jeg tager mig af bogudgivelser, fondssøgninger, ad hoc opgaver, artikler til Æ Blaj, presse og pr.

Lokalt og nationalt er jeg repræsentant i Tryghedsgruppen og dermed også regionsrepræsentant i Trygfondens regionale råd i SydDanmark, hvor jeg er næstformand. Derudover sidder jeg i TrygFondens bevillingsudvalget, hvor de større donationer og forskningsdonationer behandles samt jeg er med i en arbejdsgruppe omkring medlemsudvikling i Tryghedsgruppen.

Jeg er repræsentantskabsmedlem i Norliv (for pensionskunder i Nordea Liv og Pension….som kommer til at få navneændring i efteråret 2018, da Nordea ikke ejer selskabet længere – men vi som medlemmer har overtaget ejerskabet).

Jeg er rotarianer – og i klubåret 2018/19 er jeg sekretær i bestyrelsen.

 

Jeg har været engageret i Soroptimisterne (netværk for kvinder i erhverv) både lokalt, nationalt og internationalt.

Jeg har været i repræsentantskabet for den lokale sparekasse – Bredebro Sparekasse og for arbejdsløshedskassen for selvstændige – DANA.

Jeg har været med til at oprette PowerQ i 2010, da vi syntes, at der manglede der manglede et netværkstilbud til kvindelige potentialer, ressourcer og kompetencer på tværs i vores nye kommune. Vores formål var at samle idemagere, igangsættere, inspiratorer og historieskabere. Vi hjalp hinanden i gang med det vi brændte for (resulterede i flere, som er blevet selvstændige iværksættere), vi ville have det sjovt, vi ville være trivsels- og miljøskabere og så ville vi være indgangen for nye tilflyttere.  Og jeg kan så drage paralleller til min virksomhed Oxholms, som jo også skal hjælpe dig med at give trivsel og ha’ det godt på din arbejdsplads.

 

Privat er jeg gift og bor på landet. Det er også herfra jeg driver min konsulentvirksomhed.

Du er velkommen til at følge med i min Blog her på Oxholms.dk eller på facebook.

For spørgsmål af enhver art, er du meget velkommen til at kontakte mig enten pr. telefon eller via mail.

Jeg glæder mig til at møde dig

– Velkommen hos Oxholms

CV

Erhvervserfaring:
Selvstændig – konsulentfirmaet Oxholms (2010- )

Selvstændig proces- og udviklingskonsulent. Underviser hos COK. (2010-12)

Pædagogisk funktionsleder, Dagplejen, Aabenraa kommune
(2008-2010)

Områdeleder i Dagplejen, Aabenraa Kommune (2007-2008)

Leder i ”Havbrisen”, Ballum, Bredebro kommune. (2003-2007)

Souschef i Markledets Børnehave, Løgumkloster (barselsvikariat)
(2002-2003)

Social- og sundhedshjælper på Plejecentret ”Toftegården”, Toftlund (1995-98)

Kontorassistent – Ejendomsformidler Johs. Garder, Tønder (1991-93)

Kontorassistent – Th. Laursens Bogtrykkeri A/S og ”den lille avis”, Tønder. (1990-91)

Skolegang/Uddannelse:

Certificeret Arbejdslystkonsulent (Erhv.akademi Dania) 2017

Modul i teamledelse (Erhv.akademi Dania) 2017

Masterclass i psykologi (2012-13)

Proceskonsulentuddannelse – 2. år, Attractor (2010)

Proceskonsulentuddannelse – 1. år, Attractor (2009)

Pædagog (Haderslev seminarium) (1998-2002)

Social- og sundhedshjælper
(Sønderborg)(1993-94)

Højere Handelseksamen (Tønder) (1986-88)

Kurser/videreuddannelse:

E-stimate konference om Talentudvikling med personprofiler i sportens verden (2017)

ELP (Effektiv Leder Proces) kursus (TE) 2017

Kursus i “Nytænk dine arbejdsrytmer” (Seminarier) 2016

Certificering i 5 faktor – E-stimate (2015)

Kursus i Enneagram (IFP)

Certificering i Adfærdsprofil og styrkeprofil – E-stimate (2012)

Konference om dagtilbudsloven
(juni 2012)

Kursus om vækstmodelen (april 2012)

AVG – Almen Voksenpædagogisk grundudd. (2011)

Sundhedsambassadør (2009)

NLP communicater (CVU, Sønderborg)(2007)

GLU – Grundlæggende Lederuddannelse
(Tønder Handelsskole) (2006)

Den Pædagogiske Diplomuddannelse (modulet ”Pædagogisk udviklingsarbejde” – 10 dg.) (2005)

Arbejdsmiljøuddannelse
(5 dg. i nævnte periode) (2005)

Praktikvejlederkursus
(3 dg. Haderslev) (2002)

Merkonom
(Ledelse & samarbejde) (1990)