OXHOLMS

Hen-imod og væk-fra motivation

marts 20, 2021

Der er to fundamentalt forskellige typer af motivationsfremmere:

”Hen-imod”-motivation og ”Væk-fra”-motivation.

Når du er ”hen-imod”-motiveret, handler du på de mål, du kan nå, og du gør det typisk af lyst.

Er du derimod ”væk-fra”-motiveret, handler du på det, du ønsker at undgå. De fleste af os motiveres af en blanding af de to typer. Men ofte hælder vi mest til den ene af måderne at være motiveret på.

I arbejdet med at skabe forandring må du være ærlig over for dig selv med hensyn til, hvad der vil ske, hvis ikke du ændrer dig (negative konsekvenser), og hvad der vil ske, hvis du gør det (positive konsekvenser).

Hvad motiverer dig?

Vaner kan være svære at lægge om. Men det hjælper, at du er opmærksom på deres uheldige konsekvenser og ønsker at ændre dem. En nyttig teknik er at gennemtænke, hvad du kan opnå eller undgå ved at gøre forskellige ting.

Forestil dig alt det gode, der vil ske, når du når dit mål. For at kunne være på vej mod noget godt må du vide, hvad dette ’noget’ er. Du må vide, hvad du gerne vil opnå, og du må kende dit mål.

 

Du kan udfordre din motivation ved at stille dig selv ”hen-imod”-spørgsmålene:

  • Hvad opnår jeg ved at gøre dette?
  • Hvis jeg opnår det, hvad vil det så føre med sig?

 

Samtidig må du sætte fokus på alt det, du gerne vil undgå. Tænk på alt det, der vil ske, hvis du ikke handler. Hvad vil konsekvenserne være?

Det kan du finde ud af ved at stille dig selv ”væk-fra”-spørgsmålen:

  • Hvad er konsekvensen af, at jeg ikke gør det?
  • Hvad vil der så ske?

 

Viden om de negative virkninger af eksempelvis rygning, usunde madvaner og fysisk inaktivitet kan vække negative følelser som bekymring og frygt. En oplevelse af frygt er ofte en vigtig motivationsfremmer til at igangsætte en ændring.

 

For eksempel vil en kraftig og ubehagelig hoste hos en person, som ryger, kunne tilskynde personen til at ændre sin vane. Motivationen for ændring vil blive endnu større, hvis personen samtidig er bevidst om, at et rygeophør kan medføre mindre bekymring, større livsudfoldelse, bedre livskvalitet eller andet, som har betydning for at leve et godt liv.

Du kan påvirke din motivation ved at få større bevidsthed om både de positive og negative effekter af en forandring.

 

Kender du motivationsanalysen? Ellers kommer jeg gerne forbi og fortæller om, hvad du kan bruge den til i din organisation. Ring blot på tlf. 20 74 31 67 eller send en mail på lisbeth@oxholm.dk

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke