OXHOLMS

organisationsindvikleren

Hvornår har du brug for organisationsindvikleren?

Trænger organisationen til et serviceeftersyn? Er der nogle steder, hvor vi kan skrue lidt på knapperne, så det bliver bedre, sjovere og mere effektiv at være leder og medarbejder i organisationen.

Jeg kunne vove den påstand, at organisationer har en indbygget tendens til at avle frygt – frygt for hvad chefen tænker, frygt for hvad kolleger mener, frygt for at dumme sig, frygt for sanktioner, for isolation og i sidste instans for arbejdsløshed – og frygten fører til lukkethed, ansvarsforflygtigelse og stagnation. Når du frygter noget bliver du også et offer, som får en spidskompetence i det vi kan kalde undskyldninger.

For at modvirke dette må du bevidst fremelske et arbejdsklima, der er præget af gensidig tillid, åbenhed og ansvarlighed, og dét kræver en målrettet, omfattende og langvarig indsats. Det kræver, at du som leder/medarbejder påvirker opfattelser, samarbejdsmønstre og kommunikationen i organisationen. Det kræver at du flytter dig fra at være offer til at blive kriger……fordi hvad er det værste der kan ske?

Hvorfor begrebet organisationsindvikler, når det hedder organisationsudvikling i den virkelige verden? Jo, hvis der er noget i organisationen, der er gået kluddermutter i, så skal du først have hjælp/vejledning til at få jer viklet ud. Når I så har løst knuderne…..så er der plads til at arbejde med organisationsudvikling eller implementering af en ny opgave.

Værdierne og kulturen er ikke ens eller opleves ens i to organisationer. Derfor er det hos Oxholms en selvfølge, at hver proces skræddersyes til netop Jeres udfordringer.

Jeg kan også bruges som sparrings/refleksionspartner i denne proces, da jeg ikke har følelser i klemme i din organisation og derfor kan stille de uventede spørgsmål.

RING: 2074 3167

Der ikke er to procesforløb, som er ens - så vi starter med at lave en tydelig forventningsafklaring og nøje planlægning mellem tovholder fra organisationen og proceskonsulenten.

Ring helt uforpligtende og hør mere på 2074 3167