OXHOLMS

debataineren

Hvornår har du brug for debataineren?

Kunne du tænke dig, at afholde et personalearrangement, et borger/brugermøde, et fyraftensmøde, en reception eller et arrangement, hvor du har brug for en “ordstyrer” på en anderledes og deltagerinvolverende måde, så skal du have hyret debataineren.

Som debatainer styrer jeg “showet” ved f.eks. at skrive 5-10 ord synligt, hvor jeg på den provokerende, underholdende, smilende måde får deltagerne op af stolen og være aktive. Jeg er i rollen som debatainer skarp, skrap og seriøs sjov.

Ordene udvælges i samarbejde med dig, da du ved, hvad borger/bruger/medarbejdere er optaget af og hvor de trænger til at blive “forstyrret” i deres grundantagelser på den sjove måde. Når modtageren selv er en del af “showet” og får mulighed for at undre/tænke undervejs, så husker de meget bedre bagefter.

Entertainer er iflg. Nu Dansk Ordbog:
en person der ernærer sig ved at underholde andre med musik, sang, dans eller komik.
En debatør er iflg. Nu Dansk Ordbog:
person der deltager i en (offentlig) debat, mens en debat er: flere menneskers meningsudveksling om fx et politisk emne især ved møder eller gennem massemedier.

  “Livet leves forlæns, men forstås baglæns”


RING: 2074 3167

Der ikke er to procesforløb, som er ens - så vi starter med at lave en tydelig forventningsafklaring og nøje planlægning mellem tovholder fra organisationen og proceskonsulenten.

Ring helt uforpligtende og hør mere på 2074 3167