OXHOLMS

De 7 motivationstyper

november 25, 2020

 

I mit sidste indlæg nævnte jeg 7 forskellige motivationstyper. Her vil jeg løfte sløret lidt for, hvad der motiverer/driver de 7 typer:

 

Initiativtageren

Initiativtageren drives især af præstationer og konkurrence. De gør sig bemærkede, når der skal handles, præsteres og når der skal skabes resultater. Tydelige resultater og gerne målbare resultater. Det er selve indsatsen og præstationen, som fører til et godt eller ligefrem uovertruffet resultat, der tænder en initiativtager. Det at de har sørget for, skaffet eller gennemtrumfet et resultat, som er tydeligt for enhver.

 

Teknikeren/Administratoren

De drives af at gøre tingene rigtigt første gang. At være nøjagtig med alt, hvad de gør. Dette for at sikre en sikker og forudsigelig proces henimod f.eks. et mål. Teknikeren/administratoren kan lide at bygge systemer, som de selv og andre kan følge. Systemerne skal give mening og bygge på solide data indhentet fra omfattende analyser. Systemet gør det muligt for Teknikeren/administratoren at holde styr på tingene og have overblik. Dette giver dem følelsen af at have en betydelig statur for de mennesker, som de omgiver sig med.

 

Idealisten

Denne type drives af, at gøre tingene fordi det giver mening for helheden eller for dem selv. De kan se forhold i ”det store billede” og de er dygtige til at perspektivere. De går sjældent på kompromis med deres idealer og værdier.

Filosoffen/strategen

Filosoffen/strategen er udadvendt og nysgerrig i deres adfærd, men mere indadvendte og reflekterende i deres tankegang. De motiveres af at forfølge deres naturlige nysgerrighed ved hele tiden at tilegne sig ny viden. Dette kan være via uddannelse, via netværk og ved at tale og diskutere ofte og meget med andre. De drive af at bruge deres viden til at løse opgaver, konflikter eller til at ”sætte det rigtige hold” 

 

Nytænkeren

Nytænkeren motiveres af nytænkning, varians, fleksibilitet, men mest af alt af frihed. Han eller hun tåler ikke stilstand eller tomgang. Det der motiverer ham eller hende er at gøre noget nyt. At gøre ”noget” godt, bedre eller lettere. De har altid en ny måde at løse opgaverne på. Nytænkeren er god til at tænke innovativt og har en god intuition. De er sjældent konkrete i deres tankegang og kender ikke svaret eller løsningen på deres ide. På trods af dette er de langsigtede i deres innovationer. De ved at der kan gå lang tid inden en ide er blevet til virkelighed.

 

Humanisten

Humanisten har det bedst når alle omkring ham eller hende har det godt. De er gode i de fleste former for samarbejde, da de har en evne til at få andre til f.eks. at engagere sig og til at bidrage positivt til helheden. De forventer til gengæld også at andre yder den samme omsorg tilbage.

 

Vogteren

Vogteren kan lide at sikre at regler og aftaler overholdes til punkt og prikke. De ser det som deres opgave at sikre dette og er ikke bange for at gå i konflikt med andre eller at blive upopulær for at opnå dette. De opsøger situationer, hvor de kan bestemme over andre og/eller kontrollere andres adfærd. De er selv meget lydige overfor autoriteter. Vogteren er formel og har stor kontrol over sine egne følelser.

 

Vil du vide mere om de 7 motivationstyper – så er jeg ikke længere væk end en mail – lisbeth@oxholms.dk eller tlf.: 20 74 31 67

 

Kilde: https://markanthony.dk/

 

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke