OXHOLMS

God trivsel er en klar kommunikation og forventningsafstemning

maj 21, 2013

 IMAG4451

Jeg hører ofte udtrykket: ”Jeg er ikke selv herre over, om jeg får en god eller dårlig dag”. Nogle gange gør det bare valget lidt sværere, når jeg ikke har fået forventningsafstemt med min leder, hvad der egentlig forventes af mig som medarbejder…..og dagen så ender med, at min leder syntes, jeg ikke udførte opgaven, som vedkommende havde forventet.

Det er lederens opgave at kommunikere, hvad medarbejderens arbejdsopgaver er indenfor en fastlagt ramme. Hvis lederen ikke synes, at opgaven løses, som lederen havde forventet – så er det fordi opgaven ikke blev kommunikeret og afstemt godt nok, inden du gik i gang. Du kan tilmed hjælpe din leder ved at spørge ind til, om lederen forventer, at opgaven skal  løses på en bestemt måde.

Kommunikerer du, så modparten forstår din hensigt?

Hvis du som leder har udstukket nogle rammer, som du synes er tydelige og klare, og medarbejderne ikke udfører dem, som du ønsker, så gå tilbage til dig selv og se på, om du har fået kommunikeret dine forventninger godt nok til medarbejderne om løsning af opgaven. Du kan også se på det som en gave, at medarbejderne udfører opgaven på en anden måde end du selv lige umiddelbart ville have gjort – hvis det bare giver det ønskede resultat.

Får du kommunikeret og forventningsafstemt med dine medarbejdere, når en opgave skal løses, vil du opleve det giver bedre trivsel, lavt sygefravær og I vil tilmed tage omsorg for hinanden på arbejdspladsen. Du kan ikke altid bare sige, at de har selvledelse. For hvad er selvledelse? Hvordan forventer du, at de administerer selvledelse – og hvor er du, som leder i det her?

Manglende forventningsafstemning = tidsspild

Kommunikation og forventningsafstemning  kan du bruge som dine pejlemærker uanset om du er frivillig i en forening, er leder i en organisation, er leder for en gruppe børn eller voksne (og ikke på papiret er leder). Vi er alle ledere på et eller andet tidspunkt i vores liv – om ikke andet, så er vi ledere overfor vore børn.

Manglende forventningsafstemning giver medarbejdere, som bliver usikre på, om de nu udfører opgaven, som lederen gerne vil have – de prøver sig frem – og bruger flere ressourcer (tid) end nødvendigt er.

Medarbejderne ønsker en leder, der ser, hører og forstår dem

Lav evt. et skema, så du husker at forventningsafstemme hver gang I går i gang med en ny opgave. Den kunne indeholde flg. punkter eller blot nogle af dem:

 • Fortæl mig min rolle, fortæl mig hvad jeg skal gøre og giv mig reglerne. (Klare linjer og ren besked).
 • Discipliner min kollega, som er ude af trit. (Det er lederens job at holde folk ansvarlige for deres arbejde, og gøre alle bevidste om, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er – ikke kollegaerne).
 • Gør mig begejstret. (Dit humør og egen begejstring smitter).
 • Ros mig. (Man vokser og bliver motiveret af ros og man kan ikke modtage for meget ros eller anerkendelse).
 • Skræm mig ikke. (Lad være med at ’berige’ dine medarbejdere med bekymringer. Det er ej heller  produktivt at lade temperamentet løbe af med dig. I det hele taget; alt hvad der kan skræmme, skal du holde igen med. Det giver kun grobund for usikkerhed og dårlig stemning).
 • Imponer mig. (Som leder er det vigtigt at finde dine personlige styrker og dyrke dem. Det giver respekt og anerkendelse hos medarbejderne, der gerne vil imponeres af deres leder. Det kunne også være lederens faglig kunnen, mod eller dristighed der imponerer medarbejderne).
 • Giv mig autonomi. (Giv medarbejderne interessante og udfordrende opgaver i rette doser og giv dem autonomi til at løse dem).
 • Gør mig til vinder. (Ingen ønsker at mislykkes. Som leder skal du bruge tid på at matche opgaverne med de rette personer, sæt realistiske mål og tag uproduktive medarbejdere af teamet. Det er lederens opgave at gøre det praktisk muligt for medarbejderne at lykkes – så giver det en win-win situation i organisationen).
Kommentarer
 1. Forventningsafstemning på jobbet | Everydayconfessions, 13. august 2014 kl. 15:05

  […] Der er helt klart en moderne ledelsesstil og det nyder jeg. Faktisk fandt jeg en ret interessant artikel om, hvordan man som leder kan forventningsafstemme med medarbejderne og gøre dem mere motiverede […]

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke