OXHOLMS

modvindsgenerator

Hvornår har du brug for ModvindsGeneratoren?

Innovation i hverdagen handler om at løse nogle af dagligdagens opgaver bedre. Om at få en god idé, der vender den kendte rutine på hovedet og åbner ens øjne for helt nye muligheder.

Alle kan få den slags idéer, men som leder har man et særligt ansvar for at få skabt et miljø, hvor det nye bliver hilst velkommen, taget alvorligt, vurderet, videreudviklet – og prøvet af, hvis ideen er god nok.

Det handler om at bryde med traditioner og vanetænkning: At du gør noget der er udsædvanligt og ”out-of-the-box”  af den kontekst/situation/sammenhæng, du befinder dig i. At du opfinder nye måder at løse problemer/udfordringer eller opgaver på, som du ikke før har gjort på området. Og at idéen viser sig bæredygtig, velegnet og virksom.

Når du skal tænke anderledes og mere innovativ, så har du brug for ModvindsGeneratoren. Her vendes udfordringerne 180 grader. At være ModvindsGenerator er lige som at være opdagelsesrejsende…..der dukker nye ideer og opdagelser frem i samspillet.

Det er også ModvindsGeneratoren der hjælper dig, når du skal ansætte den “rigtige” medarbejder – altså når der arbejdes med rekruttering. Her kan jeg også hjælpe dig med personprofiler. Det koster alt for meget at ansætte den “forkerte”…..både økonomisk og socialt.

ModvindGeneratoren kommer i spil igen, når du desværre må ud og afskedige medarbejdere. Dygtige medarbejdere, som du gerne vil hjælpe videre på deres vej. Det der også bliver kaldt Outsourcement på sønderjysk!!

Generator er iflg. Nu Dansk Ordbog:
En generator er en elektrisk maskine til produktion af vekselstrøm. Generatoren drives mekanisk af en kraftmaskine og omsætter den mekaniske effekt til elektrisk spænding. I tilfælde, hvor spænding og frekvens skal kunne reguleres, anvendes en synkronmaskine, hvorved der opnås et fast forhold mellem rotationshastighed for rotor og frekvensen af den elektriske effekt. Synkronmaskinen giver yderligere mulighed for at styre spændingen inden for rimelige grænser gennem regulering af feltstyrken for det af rotor frembragte magnetfelt. Denne maskintype anvendes til alle større produktionsanlæg.

Hos Oxholms er generatoren fruen herself…… Skal dog ikke forveksles med General!!

RING: 2074 3167

Der ikke er to procesforløb, som er ens - så vi starter med at lave en tydelig forventningsafklaring og nøje planlægning mellem tovholder fra organisationen og proceskonsulenten.

Ring helt uforpligtende og hør mere på 2074 3167