OXHOLMS

om oxholm

Om OXHOLMS

OXHOLMS er et enkeltmands ejet konsulentfirma der tilbyder at være din uafhængige sparringspartner og proceskonsulent.

Ejeren, Lisbeth Oxholm Andersen, er bl.a. uddannet og eksamineret som Proceskonsulent fra Attractor (Rambøll), hvilket er din sikkerhed for en professionel proceskonsultation.

OXHOLMS henvender sig til små og mellemstore private og offentlige virksomheder.

Det får du

Jeg kan hjælpe dig med råd, vejledning, indspark, hjælp til justeringer, kurser m.m. Jeg kan også redegøre for det, som jeg ser og oplever og kan derudfra anbefale andre kompetencer på banen, som f.eks.:

Eksperten: Har fokus på løsning på en specifik problemstilling og opgaven er at tilføre ny viden.

Analytikeren: Har fokus på at analysere og undersøge en konkret problemstilling – kommer ikke med handlingsforslag eller løser problemet.

Instruktør (underviser eller coach): Formidler viden og træner redskaber og færdigheder. Målet er at skabe læring, så deltageren i fremtiden kan håndtere specifikke afgrænsede problemstillinger.

Facilitator: Påtager autoritet og rolle i forhold til en afgrænset opgave – deltager ikke i selve processen, men styrer processen og vil løbende forholde sig undersøgende til, om der arbejdes med det rette indhold. Facilitator kan deltage som konsulent og ordstyrer på foredrag/debat i forberedelsesfasen og på et debatmøde i en arbejdsgruppe.

Om Lisbeth Oxholm Andersen

Jeg har en solid videns- og erfaringsballast fra både det private og offentlige erhvervsliv – i det offentlige fra lederstillinger.

Mit grundlag for mit konsulentarbejde henter jeg fra to meget forskellige udgangspunkter:

  • Den reflekterende filosofiske og anerkendende verden: Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med pædagogisk ledelse i 8 år. Jeg har også en uddannelse som proceskonsulent fra Attractor i rygsækken, hvor jeg er meget inspireret af den systemiske tænkning.
  • Den virkelige, samfundsnære verden: Jeg er engageret i frivillige netværk og repræsentantskaber/bestyrelser på både lokal, national og international plan.

Jeg har i hele mit virke forsøgt at kombinere det bedste fra disse to verdener:

  • det målrettede og det skabende
  • tanker og følelser
  • overblik og engagement
  • den skarpe analyse og de skæve vinkler
  • det resultatorienterede og det legende
  • seriøsiteten og glimtet i øjet

Jeg kan roligt sige, at de to verdener har masser at berige hinanden med. Jeg er ikke færdig med at udforske mulighederne og bliver det næppe heller, men jeg kan se at det virker og at de processer jeg etablerer, engagerer og giver god mening for folk.

Jeg synes, at det skal være sjovt og meningsskabende at lære….og jeg vil gerne hjælpe dig med at blive nysgerrig på eget virke.