OXHOLMS

bisociation

Hvad er Bisociation?

Bisociation, et begreb opfundet af Arthur Koestler i hans bog “The Act of Creation” (1964), henviser til den kreative proces, hvorigennem to tilsyneladende uafhængige matricer af tanker er kombineret til at danne et ny resultat. Bisociation adskiller sig fra logiske sammenslutninger af begreber, der på en eller anden måde er relateret eller i overensstemmelse med hinanden. For eksempel er det ganske logisk og konsekvent at knytte begreberne ild og lys. Det vil sige, brand udsender lys. Det fik Edison til at “bisociate” begrebet lys med et tidligere uafhængigt koncept, elektriciteten. Resultater af bisociation, såsom pære, er mere radikalt kreativt end når det skyldes en rutine, logik eller en enkel tanke. 

Bisociation “afdækker, udvælger, reblander, kombinerer, syntetiserer allerede eksisterende fakta, ideer, fakulteter, (og) færdigheder” (Koestlers 1964: 120). I virkeligheden er det ofte tilfældet, at de mest originale kreative opdagelser også er dem, der set i bakspejlet, synes mest indlysende.


“De opdagelser af i går er selvfølgeligheder i morgen,
fordi vi kan føje det til vores viden, men kan ikke trække det fra”


Jeg bruger Bisociation bevidst og ubevidst i mit arbejde. Dvs. jeg sætter to emner sammen, som du måske ikke så som det mest indlysende i opgaveløsningen. Det kunne være et kursus i kommunikation….her krydrer jeg det med psykologien. Det kunne være fluen på væggen til et møde….her krydrer jeg med input, ideer til nye vaner, max effektivisering og mere indholdsrige møder på kortere tid. Det kunne være udvikling af din organisation…her krydrer jeg med den modsatte vinkel – altså hvordan får vi virksomheden til at gå i stå!. Det kunne også være ergonomi….her krydrer jeg med pædagogik (stor succes med det forløb i Dagplejen).

Efter forløbet vil du opleve, at det netop er kombinationen af de to modsatrettede emner, der gør, at der sker udvikling eller vaneændring hos dig selv eller din organisation. Og så gør det jo ikke noget, at det også er sjovt undervejs. Min styrke ligger i at jeg kan få dig til at tænke/reflektere/undre dig på den motiverende måde…..og du bagefter har lysten til at gøre noget ved det.

I din organisation har du måske nyuddannede eller nye medarbejdere og erfarne medarbejdere. Du har måske medarbejdere på to matrikler eller flere. Igen to områder, der skal sættes sammen og fungere i en organisation og give mening for alle medarbejdere.

Kort og godt handler bisociation om evnen til at se en sag fra to sider på samme tid og få øje på det fælles mønster de danner. De to sider kan være fra den kreative og faglige verden.

RING: 2074 3167

Der ikke er to procesforløb, som er ens - så vi starter med at lave en tydelig forventningsafklaring og nøje planlægning mellem tovholder fra organisationen og proceskonsulenten.

Ring helt uforpligtende og hør mere på 2074 3167