OXHOLMS

filosofien bag

Mening og resultat efter samarbejdet

Filosofien bag OXHOLMS – Mening og resultat efter samarbejdet – kan forklares med en gennemgang af et typisk kursus forløb med OXHOLMS:

Inden kurset kommer jeg meget gerne på virksomhedsbesøg – indsnuser atmosfæren, kigger, lytter, fornemmer. Jeg bruger det så i min formidling, så deltagerne kan nikke genkendende til eksemplerne. Jeg tror på, at vi lærer bedst, når vi bliver tilpas forstyrrede – og det gøres ved at tilføre eller synliggøre noget ukendt til det allerede kendte. Når vi bliver en del af kulturen, så kan det være svært at få øje på de små justeringer, der skal til, for at gøre hverdagen bedre og sjovere både for deltageren/medarbejderen, men også for brugeren/kunden.

Jeg er de nye og nysgerrige øjne, som undersøger, spørger og reflekterer højt over, hvad jeg oplever – sammen med Jer. Læs mere om et kursus med mig.

Kurset kan strække sig fra et fyraftensarrangement på 1 time til et længerevarende forløb over en måned til et helt år.

Jeg tilrettelægger min formidling ud fra 3 parametre:

  • Oplæg
  • Egen refleksion/gruppearbejde
  • Opsamling /evaluering af den nye viden, der er kommet frem….og hvad deltageren vil gøre med denne, når deltageren kommer hjem.

Selve kursusformen er deltagerinvolverende.

Når kurset er afholdt er det incl. en opfølgende samtale, et møde, et fyraftensmøde eller hvad vi nu aftaler x antal måneder efter kursets afholdelse.

Individuelle sparringsforløb

Udover kurser tilbyder jeg også individuelle sparringsforløb med ledere, medarbejdere eller medarbejdergrupper.

Jeg tilbyder både kurser og sparringsforløb på Jeres egen arbejdsplads og ude i byen.

Da jeg har et spændende og kompetent netværk kan jeg også trække på andre undervisere, som har den viden, som vil give mest mening i din organisation.

RING: 2074 3167

Der ikke er to procesforløb, som er ens - så vi starter med at lave en tydelig forventningsafklaring og nøje planlægning mellem tovholder fra organisationen og proceskonsulenten.

Ring helt uforpligtende og hør mere på 2074 3167