OXHOLMS

konsulentydelser

Proceskonsultation
som meningsskabende læring for dig

Professionel facilitering giver dine forandringsprocesser, værdiarbejde eller idéudvikling højt udbytte og sikrer ejerskab for resultaterne. Jeg designer involverende og dynamiske processer med nærvær og stort overblik.

Min kerneydelse er læring og kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder, men også for hele organisationen.

Som proceskonsulent fungerer jeg som inspirator, tovholder og sparringspartner. Som proceskonsulent fungerer jeg også som spejl, fortolker og hypotesedanner i forhold til din eller dine medarbejderes processer.

Hvordan foregår en proces?

En proces kan være for de mange eller for de få. Den kan vare i flere dage eller blot et par timer. Designet af processen afhænger altid af formålet, målgruppen og det resultat, du ønsker. Skal der skabes nye ideer, prioriteres eller skal svære beslutninger tages? Skal konflikter udredes eller fælles målsætninger formuleres? Jeg tager udgangspunkt i den ønskede fremtid, du ønsker at skabe.

Mit udgangspunkt er, at deltagerne er læringsparate og kompetente og derfor har lyst til at blive udfordret og forstyrret, men også er medskabende og aktiv engagerede under hele processen. Denne form for deltagelse, tror jeg, sikrer ejerskab og forpligtelse på målene undervejs, men forpligtelsen skaber også bevægelse fra tanke til handling.

Min facilitering foregår i et anerkendende fokus og jeg bruger den energi, som deltagerne kommer med på en konstruktiv måde. Jeg mener, at det skaber dynamiske processer og det giver samtidig også ejerskab for resultaterne, som du skal arbejde videre med, når jeg ikke længere er der til at facilitere processen.

Virkemidlet og metoden undervejs er meningsskabende læring:

Oplæg

Fokus på konkret emne. Skabe refleksion undervejs. Afsluttes med præcis instruktion til selve øvelsen.

Øvelse

Praktiske øvelser er vigtige, da de involverer deltageren og skaber læring med personlig ejerskab. Øvelser kan vare 2 min til flere timer. Øvelserne bliver tilpasset målet for forløbet.

Proces

Deltagernes indbyrdes refleksion, indsigt og eftertanke. Her afklares handlemuligheder i forhold til den opnåede indsigt. Formidlingen skal kunne kobles direkte til deltagerens dagligdag og dermed skabe merværdi for den enkelte og organisationen efterfølgende.

Forankring

Uden handling ingen effekt! Forankringen skal sikre, at indsigter og handlemuligheder helt konkret implementeres i hverdagen. Forankringen er afgørende for skabelsen af nye vaner og handlemønstre. Hensigter er ikke nok for os mennesker, for tanker har udløbsdato. Handling stikker alt!

RING: 2074 3167

Der ikke er to procesforløb, som er ens - så vi starter med at lave en tydelig forventningsafklaring og nøje planlægning mellem tovholder fra organisationen og proceskonsulenten.

Ring helt uforpligtende og hør mere på 2074 3167