OXHOLMS

kurser

Skal et kursus/temadag give dig mening og resultater?

I Danmark bruger vi flest penge pr. medarbejder på uddannelse i forhold til andre lande i verden – og dog er vi det land, som får mindst ud af det. Tankevækkende!

 • Er det fordi det ikke giver mening for den enkelte medarbejder?
 • Er medarbejderen ikke klædt på til uddannelsen?
 • Er det fordi det ikke kan bruges hjemme i organisationen bagefter?

Jeg arbejder efter et princip, som jeg kalder: ”Mening og resultat efter samarbejdet” – læs mere om OXHOLMS filosofi.

Jeg formidler det emne,
som giver dig eller din organisation mening

Det kunne f.eks. være med flg. titler:

 • ”Måden vi kommunikerer med hinanden på – herunder også konflikthåndtering”
 • “Hvordan styrker vi en god positiv adfærd og omgangstone, så der skabes god trivsel på arbejdspladsen ” (smitter igen af på kunder/brugere).
 • ”Hvor skal vi hen, du?” – om strategiarbejdet i virksomheder og frivillige foreninger
 • ”Har vi et kulturspøgelse?”
 • “Hvordan får jeg tydeligjort, hvad jeg kan i mit job?”
 • “Hvordan finder vi styrkerne i teamet og bruger dem?”
 • ”Møder der giver læring, udvikling og mening”

Teoretisk fundament har jeg i:

 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Kommunikation
 • Værdier og Kulturer
 • Salg
 • Ledelse