OXHOLMS

Sådan bliver du bedre til konstruktiv kritik

oktober 10, 2015

Hvor svært kan det lige være? Det er åbenbart ret svært, da det er topscoreren i arbejdsklimaundersøgelser på de danske arbejdspladser. Der er plads til forbedringer – vi kan blive bedre til at give og modtage ris og ros.   Hvorfor er det så vigtigt at kunne give og modtage konstruktiv kritik? Svar: Konstruktiv feedback […] Læs mere

Beslutningsfora

januar 11, 2015

  Tommelfingerregler for ledelse af beslutningsfora Informer om nødvendige forberedelser til mødet Del essentiel information Beskriv problemet uden at angive årsag og løsning Sørg for nok tid til ide generering og evaluering Adskil idé generering fra idé evaluering Støt deltagelse Støt positiv genformulering og idé bygning Brug systematiske procedurer til løsnings evaluering Støt bestræbelser på […] Læs mere

Checkliste til at få overblik over forandringen

januar 10, 2015

  Du kan bruge nedenstående tjekliste til at få et overblik over forandringen, som din første forberedelse næste gang, du står overfor  en forandring i organisation. JA NEJ Brændende platform Rigtig opgavestiller Ingen rolleforvirring Gode igangsættere Trænede arbejdsgrupper Understøttende kultur Modstand analyseret Samarbejde på plads Projektledelse/projektstyring Forandringsvisionen på plads (Kilde: Ledelse for praktikere) Læs mere

Forandringsledelse – John P. Kotters 8 trin

januar 7, 2015

  Repræsenterer en strategi og struktureret tilgang til forandring gennem 8 trin. Fokus på hvad man gør og hvordan, sat i forhold til hvor langt man er med forandringen. En tjek-liste, så man allerede tidligt kan planlægge indsatser og forarbejde Inspiration til intervention, når forandringen går i stå               […] Læs mere

3 niveauer af modstand mod forandringsprocesser

januar 6, 2015

  Manglende forståelse (facts, data, ideen) Manglende information. Uenighed om selve ideen. Hele ideen/grundlaget kommunikeres ikke. ”Jeg forstår det ikke…!”   Emotionel reaktion mod forandringen Tab af magt, kontrol, status, privilegier. Tabe ansigt eller respekt. Orker ikke mere (for meget forandring). ”Jeg kan ikke lide det…!”   Manglende tillid til lederen Den personlige historie. Dét, […] Læs mere

Roller i forandringsledelse

januar 5, 2015

  Interessent: Er en del af forandringen. Skal kende til forandringerne i tide og skal have opmærksomhed fra de øvrige rolleindehavere   Sponsor: Igangsættende, vedvarende og gennemførende skal have: magt, ønske om forandringen, adgang til ressourcer, indflydelse i organisationen, offentligt engagement, indsigt i forandringens konsekvenser, vilje til at tage konsekvenser (kort sigt vs. Langt sigt)  […] Læs mere

Teorier omkring forandringer

januar 5, 2015

  Jeg har her lavet et lille overblik over teorier om forandringer, som jeg selv er inspireret af. Jeg mener, at forandringer er grundvilkår, som vi må lære at leve med og som kan optræde på mange forskellige planer i vores hverdag. Da forandringer tilmed har indflydelse på vores adfærd er jeg ekstra nysgerrig på […] Læs mere

Positiv og negativ synergieffekt

januar 4, 2015

  Hvorfor ligger nogle medarbejders præstationer langt over forventningerne? Og hvorfor gør nogle medarbejdere ikke som jeg siger? Motivation kan både være positiv og negativ og når lederen opleveres som engageret og passioneret, så vil det afføde en positiv synergieffekt i organisationen. Det vil med andre ord sige, at lederen sætter sin integritet og holdninger […] Læs mere

Etos er ikke noget, man har, det er noget, man får

januar 3, 2015

  Aristoteles definerede dyderne som det, der koblede sig til logos, patos og etos: at være kompetent og vidende, at udvise moral og velvilje og forståelse for modtageren af sit budskab. Retorikkens fader, Cicero, talte om at tilpasse sin kommunikation til modtageren. Det er eksempelvis ikke at komme ind og være arrogant, men at skabe […] Læs mere

Hvad er nudging?

marts 24, 2014

Hvordan får man folk til at spise sundere, agere mere miljørigtigt og køre mere sikkert i trafikken? Forbud, fedtafgifter og fartbøder er klassiske værktøjer, men en prisstigning resulterer ikke altid i skrabet smør på brødet og muligheden for en fartbøde får ikke alle til at løfte foden fra speederen. Hvorfor fejler vi ofte i at […] Læs mere