OXHOLMS

Positiv og negativ synergieffekt

januar 4, 2015

 

Hvorfor ligger nogle medarbejders præstationer langt over forventningerne? Og hvorfor gør nogle medarbejdere ikke som jeg siger?

Motivation kan både være positiv og negativ og når lederen opleveres som engageret og passioneret, så vil det afføde en positiv synergieffekt i organisationen. Det vil med andre ord sige, at lederen sætter sin integritet og holdninger højere end jobbet.

I teorien siger man, at motivation er et begreb der referer til en proces der frembringer, kontrollerer og opretholder bestemte væremåder. Motivation handler om indre og ydre motivation samt selvkontrol og forskellige motivationsteorier, hvor Herzbergs to faktor teori og Maslows behovsteori hører til de mest kendte.

Jeg mener, at motivation handler om strategi, proces og adfærd og er tæt forbundet til om vi oplever en positiv eller negativ synergieffekt i vores liv.

 

NEGATIV SYNERGIEFFEKT: 2 + 2 = 3

Manglende eller negativ gensidig påvirkning. Synergieffekten har betydning for teamets “skæbne”.  Hvis en virksomhed fusionerer  og glemmer at få virksomhedskulturen med….så kan det give en negativ synergieffekt. Undersøgelser har vist at 2 år efter en fusion har 1 + 1 kun givet 1,6 i værdi for dem. Dvs. de har faktisk tabt 0,4 i værdi ved at fusionere.

Der er ingen udvikling og der opstår et forsvarsklima. Der hersker dominans, kritik, kliker (medlemmer udelukkes), stagnation, konkurrence, passivitet, ligegyldighed (pyt), sladder, magt, evig kontrol (den lille sorte bog), “tappere” (de dræner dig for energi), “nej” hatten er trukket ned om ørerne!

 

SYNERGIEFFEKT: 2 + 2 = 5

Gensidig på virkning fører til, at gruppen er i stand til at yde mere, end hvad der svarer til summen af gruppemedlemmernes formåen. De virksomheder, som har talt åbent om forandringen og fusionen inden den finder sted og medinddrager deres medarbejdere i processen, de opnår til gengæld en positiv værdi to år efter fusionen.

Der sker en konstruktiv udvikling, som giver et understøttende klima. Der hersker fælles mål og arbejde, fællesskab, fælles ansvar, fælles arbejde, arbejdsglæde, accept og respekt for forskelligheder, pligtfølelse, vi-følelse, tryghed, anerkendelse og opmærksomhed (herunder feedback og opfølgning), støtte, nysgerrighed, åbenhed, ærlighed…og ja-hatten sidder som den skal!

 

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke