OXHOLMS

Sådan bliver du bedre til konstruktiv kritik

oktober 10, 2015

Hvor svært kan det lige være?

Det er åbenbart ret svært, da det er topscoreren i arbejdsklimaundersøgelser på de danske arbejdspladser. Der er plads til forbedringer – vi kan blive bedre til at give og modtage ris og ros.

 

Hvorfor er det så vigtigt at kunne give og modtage konstruktiv kritik?

Svar: Konstruktiv feedback øger dit kendskab til dig selv og giver muligheder at vælge imellem mht. adfærd og  opmuntre til udvikling.

 

Konstruktiv feedback betyder ikke bare positiv feedback. Negativ feedback kan også være rigtig vigtig og nyttig, hvis den gives med en kærlig hensigt og den dermed også kan modtages som sådan.

 

Destruktiv feedback er et eksempel på feedback, der gives med skjulte hensigter og som kan handle om at fremhæve sig selv og sine egne evner på et givet område eller om at udstille en person over for eksempelvis kollegaer, chefen ect.

 

Fif og gode ideer til at GIVE konstruktiv feedback

Sæt kritikken i kontekst, dvs. anerkend intentionen og lyt til forklaringerne – også de dårlige. Giv også plads til diskussion.

 

Vær specifik, dvs. undgå generelle kommentarer, som ikke rigtig kan bruges, når det handler om at udvikle sine færdigheder. Et eksempel kunne være “Det var dårligt”. Her skal du spørge “Hvad var dårligt”? …og bliv ved med at bruge hv-spørgsmål til du synes, feedbacken er specifik.

 

Referer til adfærd, som det er muligt at ændre. F.eks. “Jeg kan virkelig ikke lide dit ansigt, når du betjener en kunde” – det kan den anden person ikke rigtig gøre noget ved. Men hvis du sagde “Det ville være godt, hvis du smiler lidt mere til kunderne”, så har den anden person mulighed for at ændre sit ansigtsudtryk.

 

Tilbyd alternativer, dvs. hvis du kommer med en negativ feedback, så kom også med et forslag til, hvordan du ville løse den givne opgave, hvis opgaven var din.

 

Vær deskriptiv snarere end vurderende, dvs. fortæl den anden, hvad du så eller hørte og om den effekt, det havde på dig i stedet for at det var godt eller dårligt.

 

Ej din egen feedback, dvs. når du vil give en anden person feedback så undlad at bruge ordet “du”, men start i stedet  for sætningen med “jeg…” eller “efter min mening….”.

 

Efterlad den anden med et valg, dvs.  hvis der er tale om en forandring er det godt at give modtageren nogle valgmuligheder. Fordi feedback, som kræver forandring eller som lægges meget tungt på den anden, kan vække modstand

 

Tænk på, hvad din feedback fortæller om dig, dvs. feedback siger lige så meget om den, der giver den, som om den der modtager den. Når du siger noget, så viser du også, hvad dine værdier er og hvad der er vigtigt for dig ellers havde du jo nok ikke påpeget det.

 

Fif og gode ideer til at MODTAGE konstruktiv feedback

Lyt til feedbacken snarere end med det samme at forsvare dig mod den, dvs. forsøg i første omgang ikke at kommentér feedbacken, men notér, vad der bliver sagt, så du senere kan forholde dig til, hvad der var brugbart for dig og hvad du mener, tilhører personen, der gav feedbacken.

 

Vær klar over, hvad der bliver sagt, dvs. undgå at drage hurtige konklusioner eller omgående at komme i forsvar. Det gør bare at modparten forkorter sin feedback og du få måske ikke det hele med. Vær sikker på at du forstå feedbacken ved at spørge ind bagefter – det kunne være at bede om et specifik eksempel på det, som blev sagt.

 

Check hos andre snarere end blot at lytte til en enkelt, dvs. gælder feedbacken, som en person giver dig for samtlige i afdelingen eller det kun den enkeltes holdning til noget, du har beskæftiget dig med.

 

Bed om den feedback, du ønsker, men ikke får, dvs. hvis du har brug for feedback på en opgave og ikke får den, men har brug for den, så spørg efter den.

 

Beslut med dig selv, hvad du vil gøre med den feedback, du får, dvs. du kan takke en person for feedbacken, du kan også vælge at ignorere den eller bruge den. Husk det er også kan være svært for personen at give dig feedbacken.

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke