OXHOLMS

Hvad er nudging?

marts 24, 2014

cover_baggrund_slik_148500662

Hvordan får man folk til at spise sundere, agere mere miljørigtigt og køre mere sikkert i trafikken? Forbud, fedtafgifter og fartbøder er klassiske værktøjer, men en prisstigning resulterer ikke altid i skrabet smør på brødet og muligheden for en fartbøde får ikke alle til at løfte foden fra speederen.

Hvorfor fejler vi ofte i at omsætte vores gode intentioner til handling?

Hvordan får jeg medarbejdere til at udføre noget ekstraordinært eller gå i en bestemt retning? Det gør jeg vel  via bonus’er og firma frynsegoder, som er typisk adfærdspsykologi…..belønning/straf princippet.

Begrebet nudge, betyder at “puffe” og begrebet går kort fortalt ud på at “puffe” forbrugeren/medarbejderen til at tage det rigtige valg. Det handler om at flytte folk med små ”kærlige skub” og ikke den løftede pegefinger.  F.eks. malede fodspor på vejen hen mod skraldespanden, fluer i urinalen eller de blå markeringer på vejene, hvor cyklisterne skal køre. Undersøgelser har sågar vist at frugt og grønt ved kassen i stedet for slik gør, at der bliver solgt ca. 25% mere frugt og dermed hjælper man forbrugeren til et sundere valg.   

Nudging går ud på ikke at sætte regler op, give økonomiske gulerødder eller økonomisk pisk i form af afgifter – men nudge/puffe på en kærlig/blid måde og vende det rationelle eller vanen på hovedet og med små tricks få os mennesker til at ændre adfærd til det bedre eller ønskede.

Adfærdspåvirkning kan også nudges på en måde, så det handler om manipulation, så når du hører ordet nudge eller nudging….så findes der flere former af dette, når vi ser på det adfærdspsykologisk.

Nudge-tilgangen bygger på indsigter fra adfærdsøkonomien og kognitiv psykologi, der viser hvordan, det er muligt at påvirke adfærd uden brug af, eller som supplement til, de klassiske reguleringsstrategier: information, incitamentsstyring og direkte regulering. Ved kendskab til disse psykologiske faktorer er det muligt at udvikle effektive løsninger, uden at gribe til frihedsbegrænsende regulering.

Studie efter studie afdækker, hvordan vi har begrænsede kognitive ressourcer til rådighed, når vi skal navigere i en stadig mere kompleks verden. Vi bliver trætte, tager mentale genveje som at udelade vigtige detaljer og vi motiveres ofte af det kortsigtede perspektiv.

 

Definitionen

Den abstrakte definition på et nudge lyder, at:

Et nudge er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning uden at begrænse deres valgmuligheder eller ændre afgørende ved handlingsalternativernes omkostninger, hvor omkostninger forstås som økonomi, tid, besvær, sociale sanktioner, o.lign. 

 

Litteratur til inspiration: “Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness” fra 2008 skrevet af adfærdsøkonomen Richard Thaler og juraprofessoren Cass Sunstein.

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke