OXHOLMS

Hvad har jeg fået mine arbejdsår til at gå med

juli 3, 2012

Lokal ugeavis

Jeg har været med til at lave lokal ugeavis og tryksager til kunder. Det var sjovt og meget kreativt….og vi havde det så sjovt. Tænk en af mine kollegaer fra dengang bor i dag i Hirtshals. Der har hun boet i over 20 år nu og vi har det stadigvæk sjovt sammen, når vi mødes.

Tolk

Jeg har fungeret som tolk ved salg af landbrugsejendomme til tyskere og hollændere – herunder også udarbejdet salgsopstillinger. Her fik jeg virkelig brug for mine sprogkundskaber i tysk og engelsk.

Hjemmeplejen

Jeg har arbejdet i hjemmeplejen – prøvet alle døgnets vagter – og jeg har arbejdet på plejecenter. På Toftegården havde jeg fornøjelsen af, at min egen kære mormor boede der. Det gav os et helt specielt forhold.

Tværfagligt netværk

Jeg har været med til i en arbejdsgruppe at planlægge, iværksætte og implementere tværfaglige netværk for fagfolk, som arbejder med børn fra 0-18 år (som pædagogisk funktionsleder i 2009).

Mediator

Jeg har fungeret som mediator, når forældre og en fagperson eller en to fagpersoner havde konflikter, som krævede en løsning (2004-2010).

Tværfaglighed

Jeg har udarbejdet børnemiljøvurdering og pædagogiske læreplaner i de jobforløb, jeg har haft.
Jeg har altid arbejdet med tværfaglighed i mine jobs – lige fra sundhedsplejersken til selvfølgelig forældrene, som den vigtigste brik i barnets udvikling. Jeg har også arbejdet med tværfaglighed på tværs af forvaltningerne – og dermed faggrupperne.

Udvidet en daginstitution

I løbet af 2 år udvidede jeg en integreret daginstitution for børn i alderen fra 3-10 år til en 0-14 års fællesinstitution med skole, børnehavebørn, SFO børn og småbørn og fællesbestyrelse.  

Procesforløb

Jeg har arbejdet med projektforløb/procesforløb, som både indebar undervisningsplanlægning i teams, undervisning med andre kollegaer – altså gennemførelse af projektet og opfølgning.

Rekruttering

Jeg har arbejdet med rekruttering af nye medarbejdere, men også trivsel og sundhed for eksisterende medarbejdere.

Ledelse

Som leder har jeg bl.a. arbejdet med forandringsprocesser, teamdannelse og udvikling, involverende ledelse, meningsskabende ledelse, værdibaseret ledelse – kært barn har mange navne.

NYSGERRIGHED

Nogle vil måske synes, at jeg har været langt omkring. Ja – måske. Jeg tror, at det skyldes min nysgerrighed eller måske skulle jeg kalde det undren. Når jeg undrer mig over noget, så må jeg jo undersøge, hvordan det hænger sammen. Og når jeg har fundet ud af, hvordan det fungerer, så er jeg i mellemtiden blevet nysgerrig på det næste. Derfor passer konsulentjobbet mig så fint….fordi jeg her skal kunne være nysgerrig og undre mig. Skønt!

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke