OXHOLMS

Kontrol hæmmer videndeling

april 26, 2016

Oplever du, at det er svært at få videndelt erfaringer m.m. på din arbejdsplads?. Så er det måske fordi du ikke er motiveret for at dele.

Det er jo egentlig op til den enkelte medarbejder, om vedkommende ønsker at dele sin viden eller ej.

Løsningen er og bliver motivation!  – og motivation afhænger af den ledelsesform, der praktiseres.

Ofte hører jeg medarbejdere fortælle mig, at I deres organisation arbejder de værdibaseret – dog er de påvirket af kontrol og igen kontrol af kontrol og det gør så, at de oplever en lav grad af selvstændighed og manglende motivation i løsningen af opgaverne, fordi uanset hvor godt de løser opgaven, så er der nok et eller andet, som de har glemt.

Er dette værdibaseret ledelse? Ikke i mine øjne.

 

Tilbage til motivation! Der skelnes mellem:

Indre motivation:  Når medarbejderen er fokuseret på selve opgaven og processen, fordi opgaverne interesser medarbejderen. Opgaven er også i overensstemmelse med medarbejderens egne værdier, og medarbejderen vil opleve, at opgaverne bidrager til vedkommendes personlige udvikling. Medarbejderen oplever derfor heller ikke noget ydre pres.

Ekstern motivation: Når medarbejderen er drevet af udefrakommende pres i form af krav og kontrol, men også udsigten til ros og belønning. Fokus er altså koblet fra selve opgaven, men handler i stedet om, hvad medarbejderen kan opnå af ros eller belønninger ved at løse opgaven.

Introjected motivation: Er en blanding af de to ovenstående, hvor motivation ikke er direkte afhængig af ekstern belønning og kontrol udefra. I stedet er medarbejderens motivation drevet af et ønske om at føle sig “god nok” og om at andre skal tænke bedre om medarbejderen, så medarbejderen vil derfor handle, som man forventer, at folk vil ønske medarbejderen skal handle.

“Folk der arbejder ud fra en indre motivation har en anden adfærd end dem, der er styret af ekstern motivation. Førstnævnte har behov for plads til at udøve deres kompetence og behov for selvstændighed i arbejdet. Ydre pres og kontrol, der indskrænker deres råderum, kan ødelægge deres indre motivation. Vores resultater viser, at jo mere eksternt motiverede medarbejderne er, jo mindre viden deler de”, har Nicolai Juul Foss, dansk professor og centerleder for Center for Strategi og Globalisering ved CBS, udtalt.

Han udtaler videre: “Vores studier antyder, at lederen kan påvirke graden af videndeling i organisationen gennem den måde, lederen vælger at motivere sine medarbejdere. Vores resultater viser klart, at hvis medarbejderne har meget selvstændighed i jobbet, så vil de dele meget mere viden. Det samme gælder, hvis de har følelsen af at kunne styre eller følge opgaver fra start til slut”.

 

Fire gode råd til mere videndeling

  • Giv dine medarbejdere mulighed for at følge en opgave fra start til slut
  • Vis dine medarbejdere tillid og giv dem plads og friheden til at løse opgaven på deres måde.
  • Lad være med at kigge dem over skulderen hele tiden, så de føler, de bliver overvåget.
  • Sørg for, at de medarbejdere, der skal videndele, sidder fysisk tæt på hinanden (det er ikke nok at skabe et it-netværk til videndeling).

Oplever du tillid eller kontrol?

Trænger din organisation til et serviceeftersyn og mulighed for at komme på rette spor igen? Så kontakt Lisbeth på tlf. 20 74 31 67 eller lisbeth@oxholms.dk – i første omgang koster det kun en kop kaffe

 

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke