OXHOLMS

Jeg har brug for din stemme til Norliv inden 12.03.18

februar 27, 2018

Så er det nu, at jeg har brug for din hjælp! Der kan stemmes fra nu og frem til 12. marts til valget til repræsentantskabet i Norliv, Foreningen for kunder i Nordea Liv- og Pension.

Så hvis du bor i Region SydDanmark og har en pension eller forsikring i Nordea Liv- og Pension, så kan du finde mig på stemmesedlen, som du har modtaget via E-boks, hvis du har tilmeldt Norliv og Nordea Liv- & Pension eller med posten. Hvis du ikke har modtaget med posten senest den 05.03. så kontakt mig.

Jeg synes, at repræsentantskabet skal afspejle de forskellige kundeemner der er, og jeg tilhører ikke flertallet fra finansverdenen, så jeg har andre vinkler at byde på i arbejdet, som kun har været i gang i godt 2 år.

Hvis du har din pension et andet sted, så kan du også hjælpe mig med at dele mine indslag på facebook, fordi jeg aner ikke hvem der er kunder eller ej, så jeg skyder lidt med spredehagl. Der er opstillet 21 kandidater til de 10 pladser, så det er ikke ligegyldigt om du får stemt. Så gør det hellere i dag end i morgen.

 

Hvorfor skal du stemme på mig?

Selvom om Norliv om et par år bliver ejere af Nordea Liv- og Pension (som så skal have nyt navn), så mener jeg, at pengene har det bedst i medlemmernes lommer og derfor skal vi i Norliv ikke påbegynde et lige så stort administrativt apparat, som de tidligere ejere. Vi skal også som forening være “vagthund” overfor den bestyrelse, som vi udpeger til at sidde i Nordea Liv- og Pension. I overgangsfasen så jeg gerne, at medlemsbonus (som er besluttet skal udbetales første gang i 2018), blev konverteret til at vi noget før opnåede fuld ejerskab af pensionsselskabet og dermed ikke skulle spilde vore pensionspenge på at betale til de nuværende ejere.

 

Foreningen Norliv blev stiftet den 06. august 2015 med en formue på 8 mia. efter udskilningen fra Tryghedsgruppen. Foreningen havde sit første valg i 2016, hvor jeg var heldig at blive valgt og siden det valg for 2 år siden har vi som repræsentantskab arbejdet med en strategi for foreningens arbejde og den er også vedtaget. Rimelig tidlig i foreningens start købte vi 25% af aktierne i Nordea Liv- og Pension og fik dermed en større indflydelse i vores pensionsselskab som medlemmer. I dec. 2017 købte vi yderligere 45%, så vi nu har 70% og med en klausul om, at vi køber de sidste 30% om senest 3 år. På den måde bliver ejerne os medlemmer og så bliver der ikke kanaliseret penge ud til de tidligere ejere.

Vi har også i 2017 begyndt at holde medlemsmøder og her i regionen havde vi vores møde på Energinet Danmark i Fredericia, hvor Peter Geisling fortalte om mental sundhed, som er vores almennyttige aktivitet.

Når sønderjyderne folder sig ud, så forstår ingen hverken Erik, Allan eller Lisbeth

Medlemsbonus, Interessevaretagelse og Mental sundhed

er de overordnede punkter, som vi p.t. har arbejdet med i Norliv. Du kan her nedenfor læse mere om, hvad der menes med:

Medlemsbonus: Foreningen Norliv ønsker at give medlemmerne en kontant fordel ved at være medlemmer. Konkret betyder det, at 80% af foreningens overskud forventes udbetalt til medlemmerne som bonus. Det er planlagt at der bliver et grundbeløb til alle – men 90% af medlemmerne vil få en procentsats af deres indestående i bonus. Første gang bonus udbetales er planlagt til 2018. Men jeg synes, at vi skulle bruge bonuspengene de første par år til at få ejerskab af Nordea Liv- og Pension noget før og dermed få de gamle ejere ud noget før. Jo før ville vi også kunne høste noget mere i bonus. Jeg mener, at overskud har det bedst i medlemmernes lommer og ikke i eksterne investorer.

Interessevaretagelse: Foreningen Norliv ønsker aktivt at varetage medlemmernes interesse i Nordea Liv- og Pension, hvor foreningen p.t. er repræsenteret med to medlemmer af Norlivs bestyrelse. Denne bestyrelse skal naturligvis fremadrettet kun bestå af medlemmer udpeget af Norlivs repræsentantskab – herunder også 2 eksterne bestyrelsesmedlemmerne, så vi har alle kompetencer i orden, når vi, som repræsentantskab, skal være med til at vores pensionsselskab giver os det bedste afkast og bliver det bedste medlemsbaserede selskab. Men det kræver andre kompetencer end dem vi har p.t.

Mental Sundhed: I Norliv ønsker vi at bidrage til danskernes mentale sundhed gennem økonomisk støtte til forebyggende indsatser. 20% af foreningens overskud går til almennyttige aktiviteter. Fra foråret 2018 åbnes der op for, at man kan søge om projekter både lokalt og nationalt vedr. mental sundhed. I kan læse mere om det på hjemmesiden www.norliv.org

Jeg har brug for din stemme – så stem på mig i dag – enten pr. brev eller via link i din e-boks.

Gå ind og læs mere om mig og de andre kandidater på: https://norliv.org/medlemmer/moedkandidaterne/syddanmark/lisbeth_oxholm_andersen

 

 

Kommentarer
  1. Lisbeth, 22. marts 2018 kl. 14:06

    TUSIND TAK til alle jer, som stemte på mig. Jeg blev valgt til repræsentantskabet i Norliv med 450 stemmer. Det er jeg rigtig stolt af og også udmyg overfor. Fordi det viser, at 450 personer har tillid til at jeg kan gøre en forskel i repræsentantskabet. Jeg vil gøre det så godt jeg kan og hvis I har brug for at jeg skal bringe noget videre, så tøv ikke med at kontakte mig.

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke