OXHOLMS

Hvad er god ledelse?

januar 14, 2020

Hvad er god ledelse og er der et facit for god ledelse?

Svaret er nej. I min optik er der ikke et facit for god ledelse – det vil være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, da det både handler om de medarbejdere der er, men også om den type leder der er.

 

Er der en klar definition i teorierne på, hvad god ledelse er?

Svar: Nej, fordi god ledelse er noget den enkelte virksomhed eller organisation selv definerer – ofte på baggrund af medarbejdertilfredshedsanalyser (det var et langt ord) og undersøgelser af trivsel, klima og ledelseskvalitet samt arbejdet med virksomhedens værdigrundlag.

Hmm….det lyder måske kompliceret alligevel. Man kunne vel også bare sige, at god ledelse handler om involvering, deltagelse, synlighed, etik og værdier – i hvert fald, hvis vi ser på, hvad god ledelse i Skandinavien er. Hvis vi leder medarbejdere med forskellige kulturer, så kan god ledelse være noget helt andet. Og hvis vi gør det i udlandet, så kan det være noget helt tredje.

 

I kodeks for god ledelse,

som handler om hvad der er god ledelse i det offentlige er, er der flg. 11 kodekspunkter:

 1. Jeg påtager mig mit lederskab
 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af
 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af
 4. Jeg skaber en organisation, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde
 5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger
 6. Jeg udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater
 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen
 8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte
 9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation
 10. Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab
 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden

Hvis jeg som leder skulle svare ærligt på disse 11 kodekspunkter, så vil det nok ikke være dem alle, som jeg lever fuldt op til. Det er sådan set heller ikke meningen. Men de 11 kodekspunkter kan bruges som et redskab til udvikling gennem selvrefleksion og de kan også give en anledning til at sætte god ledelse på den fælles dagsorden.

 

En succesfuld leders egenskaber

I onlinemagasinet ”Alt om ledelse” er der et bud på 13 egenskaber, man skal have, hvis man vil være en skarp leder (ikke en skrap leder 😉). En super leder skal have flg. egenskaber:

 1. God til kommunikation
 2. God lytteevne
 3. Være sandhedssøgende (du skal også vide de dårlige ting i virksomheden – dem du ikke får at vide)
 4. Være empatisk og udvise empati (de bløde værdier)
 5. Være overbevisende
 6. Udøve Lederskab (at turde gå forrest)
 7. Have fokus (dvs. skabe retning – vise vejen)
 8. Have en arbejdsdeling (som kræver du både kan vurdere opgavens omfang, planlægge det praktiske forløb og tage hensyn til den enkelte medarbejders styrker og svagheder undervejs)
 9. Udrydde udfordringer
 10. Tag skraldet, ansvaret og skideballen
 11. Udrydde usikkerheden
 12. Projektledelse (handler om at lede mennesker i pind 1-6 og at lede projekter i pind 7-11)
 13. Administrative og finansielle færdigheder (budgetoverholdelse, afskedigelser, belønning, håndtering af indsatser, medarbejderudvikling…).

Dette er grundlæggende egenskaber, som du skal have styr på for at være en succesfuld leder. Du kan sagtens blive leder uden dem alle sammen, men hvis du stræber efter det bedste, så skal du have styr på det hele. Nogle ledelsesfilosoffer vil sige, at man kan lære at blive leder. Jeg tror i stedet for på, at man skal have nogle bestemte egenskaber (adfærd, opdrag, værdier) i sig for at blive en god leder – og disse kan man så udbygge og gøre bedre. Hvis man overhovedet ikke har nogen lederegenskaber, så kan man ikke lære eller læse sig til det – det er min påstand. 

 

Vi skal ikke finde os i dårlig ledelse,

da dårlig ledelse er skyld i en stor medarbejderudskiftning med evt. følgende længere leveringsterminer til vores kunder, som så giver en dårligere service. Dårlig ledelse er også skyld i mange sygemeldinger på de danske arbejdspladser dagligt og så kan dårlig ledelse også være skyld i arbejdsrelateret stress.

 

Lederskab handler rigtig meget om adfærd

 – hos alle parter i organisationen. Og så handler det om at sætte en tydelig retning og skabe resultater sammen med og via andre, hvilket imidlertid er lettere sagt end gjort.

 

Trænger du til et serviceeftersyn på dit lederskab – så kontakt Lisbeth på tlf. 20 74 31 67 eller på mail: lisbeth@oxholms.dk

 

Skriv din kommentar her

* Skal udfyldes, e-mail offentliggøres ikke